Giới thiệu về chùa Hội Phước

Sáng Thứ Bảy, ngày 05 tháng 04 năm 2014, Chùa Hội Phước tọa lạc địa chỉ 8624 Zuni Rd SE, Albuquerque, NM 87108 đã long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng.

Thànnh phố Albuquerque đã chính thức cấp giấy phép xây dựng số 201492181, plans approved cấp ngày 9/5/2014 cho chùa Hội phước tọa lạc tại 8624 Zuni Rd,SE, Albuquerque, NM 87108.